แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

24 10 60 02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมหม่อนไหม
ภาพ ธงชัย สาลี สลก 24 ต.ค. 60