แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 05 24 001
ทีมของคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันดื่มนมโลก" หรือ World Milk Day 2018  ประกอบด้วย นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  นายสินชัย  เรืองไพบูลย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมโคนม  ซึ่งเป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย คุณชุมาภา ดีสุดจิต  ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์โฟร์โมสต์  ในนามสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยด้วย  และคณะ ได้ทำกิจกรรม Press visit เพื่อฝากให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน วันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day 2018  ณ สถานีวิทยุ FM 99.5   นสพ.ไทยรัฐ   อสมท.   TV.7 และ TV.5  ตามลำดับ วันที่ 24/5/61
 
ภาพ กิตติพรณ จินดามัง /ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / สลก