แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 09 13b 005

วันนี้ (วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.) นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน เปิดการประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยการประชุมร่วมไทย-ลาวได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 –  15 กันยายน 2561 ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วม 2 คณะ ได้แก่การจัดการประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย-ลาว ครั้งที่ 15 (The  15th Meeting of Thailand-Lao PDR Livestock Committee)และการประชุมทวิภาคีด่านกักกันสัตว์ไทย-ลาว ครั้งที่ 8 (The  8th  Bilateral Meeting of Thailand-Lao PDR Animal Quarantine Committee) โดยมี Dr. Sithong PIPAKAVONG เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาว ส่วนฝ่ายไทยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นหัวหน้าคณะ จากการประชุมที่ผ่านมาสามารถสร้างความสำเร็จในด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์หลายประการ อาทิ การรายงานภาวะโรคระบาดฉุกเฉิน ทำให้สามารถป้องกันการระบาดของโรคจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง การฝึกอบรมการควบคุมโรค และการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งช่วยลดปัญหาการเกิดโรคระบาดจากการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดน

ภาพ กิตติพรรณ  ข่างน้องนุช กลุ่มผยแพร่ สลก