แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 10 03 001

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าว “งานวันไข่โลก 2561 (World Egg Day 2018)” โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์   นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย  คุณสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และตัวแทนโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง เข้าร่วมแถลงข่าว  ณ ห้องประชุม115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว พิจารณา  สามนจิตติ /กลุ่มเผยแพร่ / สลก