2561 10 12 009

วันที่ 12 ตุลาคม 2561   นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “งานวันไข่โลก 2561 (World Egg Day 2018)" พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาและกำกับดูแลการผลิตไข่ไก่ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค  โดยมี นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน  ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  นพ.ดนัย ธีวันดา  รองอธิบดีกรมอนามัย คุณเรวัต หทัยสัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง (ตัวแทนภาคเอกชน)  เข้าร่วมพิธี  ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  โรงพยาบาลศิริราช

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว พิจารณา  สามนจิตติ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก