แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 10 29b 004

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้รับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดเชียงราย และบ้านต้นแบบ OTOP นวัตวิถี โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ ณ หมู่บ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายภาพ/เอก ข่าว/จิราภรณ์ กลุ่มเผยแพร่ฯ(29/10/61)