แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 12 61 009

11 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศข.4 ,นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรมฯ,นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส.,นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศจ.หนองคาย,และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในแปลงข้าวโพดของเกษตรกร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. 11 ธ.ค. 61 

ข่าว วีรวัฒน์ วะชุม กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์