แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 12 001

วันที่ 12 ก.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือทิศทางและท่าทีการเจรจาเกี่ยวกับการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากสหรัฐอเมริกา โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทน สป.กษ. ผอ.สำนัก/กองด้านปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์ 

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.