แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 25b 001

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม หารือการดำเนินการสถานสงเคราะห์สัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม หารือการดำเนินการสถานสงเคราะห์สัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เป็นผู้สรุปความเป็นมาของสถานสงเคราะห์สัตว์ฯ และชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการสถานพยาบาลสัตว์ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์