แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 08 20 001

นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานการเสวนาแผนการดำเนินงานตามนโยบายฯ  โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง สายการผลิต ร่วมเสวนา  ในวันอังคารที่  20  สิงหาคม 2562  ณโรงแรมพาโค่ บาย โบนันซ่า  จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว พิจารณา สามนจิตติ เผยแพร่ฯ สลก.