2562 09 10 004

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.
นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ณัฐพล พุฒเมือง เลขา รอธ.