แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 09 30 006

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีแถลงข่าวงาน “ วันไข่โลก 2562 ” (World Egg Day 2019) แถลงถึงภาพรวมและบทบาทของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงการดูแลและควบคุมการผลิตไข่ไก่ให้มีมาตรฐานตลอดห่วงโซ่เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงการให้ความสำคัญการบริโภคไข่ไก่ ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและผู้มีโรคประจำตัว และ คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง แถลงความสำคัญของการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การจัดงานวันไข่โลกปี 2562 จัดโดยคณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ภายใต้แนวคิด “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” เพื่อสร้างความรับรู้ในวงกว้างให้คนไทยเห็นถึงคุณประโยชน์การบริโภคไข่ ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์รวมถึงสมอง สามารถบริโภคได้ทุกวัน ทุกเพศ ทุกวัย สอดคล้องกับโครงการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ทั้งยังเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยให้เป็น 300 ฟอง/คน/ปี สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยการควบคุมคุณภาพการผลิตไข่ไก่ที่ได้มาตรฐาน โดยกิจกรรมจัดขึ้น
ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคาร 14 ชั้น และอาคารคัคณางค์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาคารหลัก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว พิจารณา สามนจิตติ เผยแพร่ฯ สลก.