แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 10 05 006

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมลงพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 เพื่อประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการพัฒนาโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และ ห้องพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2562
รมช. ประภัตร เปิดเผยถึงสถานการณ์การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ว่ากรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทย
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค มีมาตรการต่างๆในการป้องกันอย่างเข้มงวดให้เป็นแนวทางเดียวกัน อาทิ การทำงานต้องมีการกระชับฉับไวในการรายงานทุกวัน มีการนำสินค้าปศุสัตว์ไปตรวจ มีเครื่องมือตรวจ real time มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ มีการควบคุมการเข้าออกต้องมีใบเคลื่อนย้าย มาตรการต่างๆ มีการเข้มงวดตั้งด่าน 24 ชั่วโมงในรัศมี 5 กิโลเมตรตามรอยต่ออำเภอหรือเชื่อมต่อจังหวัด การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีสายตรวจ ASF มีการตรวจนับจำนวนสัตว์เฝ้าระวังอาการ มีการสุ่มตัวอย่างตรวจเลือด ก่อนการเคลื่อนย้ายจะต้องมีการตรวจเลือด มีการตั้งห้องปฏิบัติการ และมีการติดตามการทำงานทุกวันอีกด้วย

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว พิจารณา สามนจิตติ เผยแพร่ฯ สลก