แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 10 10 002

วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 09.00น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ โดยในการประชุมครั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้นำเสนอเรื่อง การป้องกันการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริการในสุกร(ASF) ในประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน โดย นายสัตวแพทย์สุขุม สนธิพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้บรรยายสรุปพร้อมด้วย นายไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ(กองแผนงาน) และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2306 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก