แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 02 05c 001

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr. Ronello C. Abila, Sub-Regional Representative, OIE Sub-Regional Representation for South-East Asia (OIE SRR SEA) พร้อมคณะ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือด้านสุขภาพสัตว์ระหว่างกรมปศุสัตว์ และ OIE ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมพิจารณาร่างข้อตกลงระหว่าง ประเทศไทย และOIE ในการจัดตั้งศูนย์ OIE SRR SEA ในประเทศไทย และเตรียมการเป็นเจ้าภาพในการประชุม OIE Regional Commission ครั้งที่ 32 ในปี 2564 ณ ห้องประชุม1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว นางสาว มนัสยา ทัดทอง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก