แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 04 10b 003

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากมาตรการแก้ไขภาวะไข่ไก่ขาดตลาดอย่างกะทันหันในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พบว่า ปัญหาคลี่คลายแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์รายงานสภาวะการผลิตไข่ไก่ในปัจจุบันซึ่งมีแม่ไก่ไข่ยืนกรงประมาณ 49 ล้านตัว ผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 40 - 41 ล้านฟองต่อวัน คาดการณ์ว่า ปลายเดือนเมษายนจะสามารถผลิตไข่ไก่ได้ประมาณ 44 ล้านฟองต่อวัน จากมาตรการขยายเวลาการเลี้ยงไก่ไข่ยืนกรงให้นานกว่า 80 สัปดาห์ ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า จะไม่เกิดภาวะไข่ไก่ขาดตลาดอีกแน่นอน นอกจากนี้เอ้กบอร์ด มีมติให้กรมปศุสัตว์เตรียมมาตรการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ให้สอดคล้องกับทุกภาวะการณ์เนื่องจาก ไข่ไก่เป็นสินค้าเกษตรที่ปริมาณในตลาดผันผวนง่ายตามความต้องการบริโภค ดังนั้นจึงต้องป้องกันปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดไว้ล่วงหน้าด้วย โดยยึดหลักการ "ผู้บริโภคต้องไม่เดือดร้อน และเกษตรกรต้องอยู่ได้"