แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

01

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 . นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาผลการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเลี้ยง และนกธรรมชาติ การตรวจวินิจฉัยโรคระบาดสัตว์ปีกทางห้องปฏิบัติการ และการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี ELISA โดยมีที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ (..สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์ และ สพ..ดร.ลัดดาวัลย์ รัตนนคร) ผอ.สคบ. ผอ.สสช. ผอ.สพส. ผอ.กรป. ผชช.ประสิทธิ์ ผชช.ดวงใจ ผชช.ฉันทนี ผชช.คชาภรณ์ ผชช.วีรพงษ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์