แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

newโครงการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติจัดการประชุมสัมมนา

ใบรับรองค่าใช้จ่าย รุ่นที่ 1-4 

รุ่นที่ 1 โรงแรมพีซ ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2564

       อนุมัติราชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

รุ่นที่ 2  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2564

       อนุมัติราชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

รุ่นที่ 3   โรงแรมเดอะเวโล โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กส์ ปั๊มพ์ แทร็ค จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2564

       อนุมัติเลื่อนการจัดประชุม ครั้งที่ 3 New

       อนุมัติราชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

รุ่นที่ 4   โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2564

      อนุมัติราชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา