นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่  5  ธันวาคม  2561 ว่า ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 ธันวาคม 2561 มีจังหวัดที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด นครนายก บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู เชียงใหม่  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน  พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครปฐม ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนราธิวาส

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 4 ธันวาคม 2561 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 54 จังหวัด 318 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 42 จุด ในพื้นที่ 25 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น นครพนม ร้อยเอ็ด   หนองคาย เชียงราย พิจิตร เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล

                   นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2561) กรมปศุสัตว์เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 21,058 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 1,434 ตัว ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ หากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.063-2256888

*************************************************

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                    ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ