แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 10 ก.ย.2562 ว่า พื้นที่ที่พบโรคในช่วง 30 วันย้อนหลังสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์  นครราชสีมา  กาฬสินธุ์  เพชรบุรี  สระบุรี  ชลบุรี  บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ  ร้อยเอ็ด  และกำแพงเพชร  

สถานการณ์ปี 2561 มีตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 9,275 ตัวอย่าง พบผลบวกทั้งหมด 1,469 ตัวอย่าง คิดเป็น 15.83 % ใน 54 จังหวัด สูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สงขลา นครราชสีมา ยโสธร ชลบุรี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ   นครศรีธรรมราช และกาฬสินธุ์ ส่วนชนิดสัตว์ที่พบได้แก่ สุนัข 1,281 ตัว โค 117 ตัว แมว 51 ตัว กระบือ 15 ตัว แพะ 2 ตัว นอกจากนี้ ยังมีม้า กวาง และสุกร ชนิดละ 1 ตัว ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 9 กันยายน 2562 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 347 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 18 จุด ในพื้นที่ 11 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี  เพชรบุรี กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และสงขลา

ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 มีจังหวัดที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด นครนายก บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครปฐม ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนราธิวาส ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 95,784 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,987 ตัว ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ หากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.063-2256888

*************************************************

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                    ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ