แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 1 มี.ค.2563 ว่า พื้นที่ที่พบโรคในช่วง 30 วันย้อนหลังสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่  ราชบุรี  ชลบุรี  สระแก้ว  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  สงขลา  ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  และเพชรบุรี  

สถานการณ์ปี 2562 มีตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 7,002 ตัวอย่าง พบผลบวกทั้งหมด 372 ตัวอย่าง คิดเป็น 5.31 % ใน 44 จังหวัด สูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สุรินทร์ นครศรีธรรมราช ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ร้อยเอ็ด กระบี่ และศรีสะเกษ ส่วนชนิดสัตว์ที่พบได้แก่ สุนัข 297 ตัว โค 48 ตัว แมว 21 ตัว แพะ 3 ตัว กระบือ 2 ตัว และสุกร 1 ตัว ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 28 จังหวัด 70 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 21 จุด ในพื้นที่ 12 จังหวัด คือ สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ เชียงราย เพชรบุรี พัทลุง สุราษฏร์ธานี  สตูล และสงขลา

ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 มีจังหวัดที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ตราด นครนายก นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชุมพร พังงา ระนอง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังมิได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรค รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ หากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 063-2256888

*************************************************

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                                                                                 ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ