แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

25653 07 15 001

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวจิรภา วงษ์ศุข หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม พร้อมคณะ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 32 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้ร่วมบริจาคเงินสบทบทุนก่อสร้างกุฏิสงฆ์และรั้ว วัดสว่างท่ากุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วย

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว มนัสยา ทัดทอง