แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

25653 07 15 001

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวจิรภา วงษ์ศุข หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม พร้อมคณะ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 32 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้ร่วมบริจาคเงินสบทบทุนก่อสร้างกุฏิสงฆ์และรั้ว วัดสว่างท่ากุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วย

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว มนัสยา ทัดทอง