แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

08 11 60 01
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือด้านโคนม ระหว่าง กรมปศุสัตว์ บริษัท ORION และ JICA เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย และเป็นต้นแบบของโครงการความร่วมมือในอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดย  นาย ฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ  อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ,นายฮิโรโอะ ทานากะ หัวหน้าผู้แทนไจก้า ประจำประเทศไทย, นายโอดะ เททสึโระ ประธานบริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ จำกัด พร้อมคณะเข้าร่วมงานฯ ณ โรงแรม เวสติน แกรนด์ กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 8 พ.ย. 60