แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 01 05b 004นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรมปศุสัตว์ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักเลขาฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ