2561 05 15a 005

 

 

 

 

 

 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับฟังข้อคิดเห็น จากนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และ เครือข่ายพันธมิตรผู้รักหมา

15 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับฟังข้อคิดเห็น จากนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และ เครือข่ายพันธมิตรผู้รักหมา กรณี ขอให้ตรวจสอบการทุจริตจัดซื้อวัคซีนที่มีการใช้ใบ อย.ปลอมและวัตซีนปลอม รวมทั้งการทุจริตขนย้ายเนื้อสัตว์ผ่านแดน ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ/เอก ข่าว/จิรภา กลุ่มเผยแพร่ฯ(15/5/61)