แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 08 14c 002/
วันนี้ (วันอังคารที่ 14  สิงหาคม 2561) นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สพส. ผอ.กยส.และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ /กลุ่มเผยแพร่ สลก