แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 01 25 02
วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2562 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้แทนจากกองแผนงาน ผู้แทนจากเลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดสรรอัตรากำลัง การเกลี่ยอัตรากำลัง และการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการ ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การกระจายกำลังพนักงานราชการที่เหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว กรมปศุสัตว์

เผยแพร่ : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.