แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

4 02 62 015

วันที่​ 4​ มีนาคม​ 2562 เวลา​ 08.30​ น.​ น.สพ.สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​พร้อมด้วย นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 นายบุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล ผอ.กองสารวัตรและกักกัน นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ ร่วมลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะ​ อำเภอคูเมือง​ ม. 6​ ต.คูเมือง​ อ.คูเมือง​ จ.บุรีรัมย์​
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้มีการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง​ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต​ จนได้รับรางวัล​กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะดีเด่น​ ระดับเขต​3​ ในงานวันแพะแห่งชาติ​ ครั้งที่​ 15​ ณ​ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์​ ได้มอบแนวทางการพัฒนากลุ่ม​ ให้เกิดความยั่งยืนด้วยการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภคเรื่องของการส่งเสริมเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะ กรมปศุสัตว์มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะทั่วประเทศ จากเมื่อ 15 ปีก่อน แพะในประเทศไทยมีประมาณ 4 แสนตัว เวลาผ่านมาถึงปัจจุบัน มีแพะเพิ่มมา 6 แสนตัว ซึ่งจะเห็นว่าอัตราการบริโภค หรือการจำหน่ายออกไปมีค่อนข้างสูง จึงเป็นโอกาสที่กรมปศุสัตว์เล็งเห็นว่าการเลี้ยงแพะจะสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กำชับให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงแพะประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำการเลี้ยง การควบคุมป้องกันโรค รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร อีกทั้งหาช่องทางการตลาด เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพจากทำนามาเลี้ยงแพะกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงโปรดเรื่องของแพะมาก จึงได้ทรงสนับสนุนการเลี้ยงแพะในด้านต่างๆ อีกทั้ง กรมปศุสัตว์ได้ทำการรับรองมาตรฐานฟาร์ม และได้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจมาเลี้ยงแพะ เนื่องจากตลาดยังมีรองรับอีกมาก ตรงกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านกฤษฎา บุญราช ที่ว่า “ตลาดนำการผลิต”พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์และแร่ธาตุสำหรับสัตว์ให้กับสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ ในครั้งนี้ด้วย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด สลก. เผยแพร่

ข่าว กรมปศุสัตว์