2562 04 18 002

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระสรุปผลการดำเนินโครงการฯ จ.ชัยภูมิ จ.เลย และมีวาระเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินโครงการฯ จ.จันทบุรี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ผู้แทน สนง.ปศข.2 สนง.ปศจ.เลย ชัยภูมิ กสบ. กผง. สลก. มหาวิทยาลัย และกรรมการโครงการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีทึ่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.

ข่าว กรมปศุสัตว์