แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 09 09 008

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ตรวจเยี่ยมจุดอพยพสัตว์บ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ พร้อมมอบถุงยังชีพด้านปศุสัตว์ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ และมอบเงินสนับสนุนการดำรงชีพ เกษตรกร จำนวน 54 ราย โค 87 ตัว และกระบือ 6 ตัว.

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ณัฐพล พุฒเมือง เลขา รอธ.