แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 11 04 009
วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. 
     นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 3 ท่าน ผู้บริหารกระทรวงเกษตร ฯ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร ฯ จิตอาสา 904 วปอ. และประชาชนจิตอาสา กว่า 1,500 คนเข้าร่วม โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตร ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคลองสี่ตะวันตก และนำผักตกชวามาใช้ประโยชน์(ทำปุ๋ยหมัก)เพื่อลดต้นทุน การแปรรูปผักตบชวา พัฒนาแหล่งน้ำ และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 50,000 ตัว เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
     ทั้งนี้กรมปศุสัตว์โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ ในครั้งนี้
ณ รร.นวมินทรราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก