แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 11 06a 001

 

 

 

 

 

 

 

นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกักกันพืชและสัตว์ Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) กระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบท (MAFRA) สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr.Kim Woong Tae และ Dr.Jean Yo เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกักกันพืชและสัตว์ Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) กระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบท (MAFRA) สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อตรวจโรงงานส่งออกสัตว์ปีกของประเทศไทย ประเมินโรงงานที่ยื่นขอทะเบียนใหม่ และติดตามผลโรงงานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว รวมถึงการศึกษาดูงาน ด่านกักกันสัตว์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤศจิกายน 2562