แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

29 11 62d 02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ..สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Majdi Abdallah Ibrahim Abualush เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ UAE จากหน่วยงาน Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจโรงเชือดสัตว์ปีกในประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 และเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก.