แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

01 01 63b 02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น.  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ โดย นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษพันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม ร่วมพิธีฯ
  ทั้งนี้ พุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สํานักพระราชวังจัดที่สําหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง วันพุธ ที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. 
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ,กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรฯ