แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 01 15 014

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง (เกษตรสร้างชาติ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นายสุรเดช สมิเปรม  นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 นายวิวัฒน์  ไชยชอุ่ม  ผอ. กสส. นายอำพล  วริทธิธรรม ผอ.กผส.  นายสมยศ  อินทรพิน  ปศุสัตว์จังหวัด  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรกว่า 1,000 คน เข้าร่วม  ในวันพุธที่  15  มกราคม  2563  เวลา 10.30 น.  ณ ห้องคอนเวนชั่น  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จ.นครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก. / ข่าว พิจารณา สามนจิตติ