แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 21 0004
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมเพื่อขับเคลื่อน "การปศุสัตว์ฐานวิถีชีวิตใหม่" (DLD. New Normal) ครั้งที่ 2 การประชุมครั้งนี้ได้เชิญนายปรีดา กลิ่นเทศ ที่ปรึกษารองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสุรเดช สมิเปรม) มาให้ความรู้ คำแนะนำในด้านการตลาด การวิเคราะห์และจัดทำแผนด้านการตลาด การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกร เพื่อนำเข้าสู่ข่องทางการตลาด ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตในรูปแบบ New Normal ภายหลังจากทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid 19)โดยมีนายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ และกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว เลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์