แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 28b004

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในนามอนุกรรมาธิการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในนามอนุกรรมาธิการ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ติดตามการกำหนดแผนงานและโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส(Covid 19) ในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สรุปประเด็นสำคัญดังนี้

  1. เสนอกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. รายงานวิเคราะห์ผลกระทบของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) และได้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติตามสถานการณ์ ระยะสั้น ระยะกลางระยะยาว

3.กรมปศุสัตว์ได้นำเสนอแนวคิด" ปศุสัตว์ new normal " การพัฒนาการผลิต และการตลาด ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ new normal ขยายตลาดท้องถิ่น ผลักดันเข้าสู่ตลาดออนไลน์  และนำเสนอผลการดำเนินงานตลาดเกษตรออนไลน์ ในการประชุมดังกล่าวกรมปศุสัตว์ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้มีการดื่มนมเนื่องในวันดื่มนมโลก (1 มิ.ย.ของทุกปี) ในการประชุมครั้งนี้มีนายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผู้แทนจากกองแผนงานเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 2403 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ ประชาชื่น กรุงเทพฯ