แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 06 15 0072

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ พร้อมด้วย​ นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์​ ปศุสัตว์เขต 3​ นายสัตวแพทย์พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ ณ บริษัทเอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัด ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับกิจกรรมเปิดโครงการ (kick off) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนครบวงจร (โคขุนกู้วิกฤต covid 19) ในวันนี้​ เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ให้แก่เกษตรกร​ มีการสาธิตการปลูกและตัดหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง1 สาธิตการทำอาหารครบส่วน (TMR) สำหรับโคขุน​ สาธิตการให้อาหารเลี้ยงโคขุน​ และการให้บริการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม วีดีโอ

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ เผยแพร่ฯ สลก.