แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 06 25a 003

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 พล.อ.ต.พิศณุ ไพบูลย์ รออ.904/905 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชการเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย และนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ด้วย  ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก