แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 07 02 0001

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผอ.กองแผนงาน นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.