แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

line 12143493833560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ณรงค์ ลิ้มเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สัตวแพทย์หญิงพัชรี ทองคำคูณ ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนสำนัก/กอง เข้าร่วมเตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์