แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

13 07 63e 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงาน กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และผู้แทนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม 
การประชุมดังกล่าว พิจารณาถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสา และการจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชน ในกิจกรรมอาสา ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, กรมการข้าว, กรมปศุสัตว์, กรมประมง, และกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะมีการจัดงานในวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดพิธีและกิจกรรมสำคัญ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 263
2) ผังการจัดสรรพื้นที่ในการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
3) แหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดงาน
4) กิจกรรมการฝึกอาชีพ (แบ่งเป็น 4 รอบต่อวัน) 
ในส่วนของกรมปศุสัตว์  รับผิดชอบ ดำเนินการดังนี้
(small yellow diamond)การจัดนิทรรศการ แสดงถึงปศุสัตว์-ผสมผสาน New normal การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรือนสมัยใหม่ กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน
(small yellow diamond)การบริการด้านการเกษตร ให้คำปรึกษาสัตว์เลี้ยง โดยสัตวแพทย์
(small yellow diamond)กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 2 วัน ดังนี้
วันที่ 28  กรกฎาคม 2563  ช่วงเวลา 12.30 – 13.30 กิจกรรมอาชีพเมนูแฮมเบอร์เกอร์หมูซอสเทอริยากิ   
วันที่ 31  กรกฎาคม 2563  ช่วงเวลา 10.00 -11.30 น.  กิจกรรมอาชีพเมนูสลัดโรล สลัดม้วน
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพฯ
 
 
ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์