แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

13 07 63e 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงาน กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และผู้แทนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม 
การประชุมดังกล่าว พิจารณาถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสา และการจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชน ในกิจกรรมอาสา ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, กรมการข้าว, กรมปศุสัตว์, กรมประมง, และกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะมีการจัดงานในวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดพิธีและกิจกรรมสำคัญ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 263
2) ผังการจัดสรรพื้นที่ในการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
3) แหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดงาน
4) กิจกรรมการฝึกอาชีพ (แบ่งเป็น 4 รอบต่อวัน) 
ในส่วนของกรมปศุสัตว์  รับผิดชอบ ดำเนินการดังนี้
(small yellow diamond)การจัดนิทรรศการ แสดงถึงปศุสัตว์-ผสมผสาน New normal การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรือนสมัยใหม่ กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน
(small yellow diamond)การบริการด้านการเกษตร ให้คำปรึกษาสัตว์เลี้ยง โดยสัตวแพทย์
(small yellow diamond)กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 2 วัน ดังนี้
วันที่ 28  กรกฎาคม 2563  ช่วงเวลา 12.30 – 13.30 กิจกรรมอาชีพเมนูแฮมเบอร์เกอร์หมูซอสเทอริยากิ   
วันที่ 31  กรกฎาคม 2563  ช่วงเวลา 10.00 -11.30 น.  กิจกรรมอาชีพเมนูสลัดโรล สลัดม้วน
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพฯ
 
 
ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์