แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

26 09 63dd 01
 วันที่ 26 ก.ย.63 เวลา 16.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนเกษตรกรจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวหันมาปลูกหญ้าของเกษตรกร อ.ห้วยแถลง 198 ราย เป็นเงิน 844,000 บาท (ทั้งจังหวัด 235 ราย เงิน 1,286,000 บาท) จากนั้นตรวจเยี่ยมแปลงหญ้าเนเปียร์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยเกษตรกรนำน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรมาปลูกหญ้าซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี ช่วยลดมลภาวะในฟาร์ม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, นายสัตวเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศข.3 , ผอ.กสส.,ผอ.สพส.,ผชช.กิตติ และ นายสัตวแพทย์ พศวีร์ สมใจ ปศจ. เข้าร่วมงานฯ ณ บ้านทับสวาย ม.1 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ข้อมูล ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา