แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 10 16 006
วันที่16ตุลาคม 2563เวลา10.00น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ ร่วมประกอบพิธีทอดพระกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้
       ในการที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมปศุสัตว์นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,063,554.50ล้านบาท
     วัด โยธานิมิตร (วัดโบสถ์) อำเภอเมือง เป็นวัดสำคัญและวัดหลวงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาทรงรวบรวมไพร่พลที่เมือง ตราด เพื่อกอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งเจ้าพระยาบดินทร์เดชาเป็นแม่ทัพ มาตั้งมั่นเตรียมรับศึกญวน นิยมเรียกกันว่า วัดโบสถ์ เพราะมีพระอุโบสถสวยงามจนเป็นที่เล่าลือ เคยเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยามาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 สิ่งสำคัญภายในวัดคือ วิหารโยธานิมิตร หรือ พระอุโบสถเก่าที่มีจิตรกรรมเล่าเรื่อง พระเวสสันดรชาดก ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ เช่น รอยพระพุทธบาท ตู้ลายรดน้ำ
     ปัจจุบัน วัดโยธานิมิตยังหลงเหลือเสนาสนะสำคัญอยู่คือ วิหารโยธานิมิตร หรือพระอุโบสถหลังเก่าภายในเป็นที่เก็บโบราณวัตถุเช่น หนังสือไบลาน คัมภีร์ต่างๆ และรอยพระพุทธบาทจำลอง นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าคือ ภาพจิตรกรรมเรื่องเวสสันดรชาดกที่ควรค่าต่อการอนุรักษณ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันวิหารแห่งนี้อยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซมโดยกรมศิลปากร ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ทำพิธีสงฆ์
      อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติม ว่าขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลบุญให้ท่านและครอบครัวตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ
   ณ วัดโยธานิมิตร พระอารามหลวงจังหวัดตราด
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก