วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยภายหลังจากเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษออกพ่นยาฆ่าเชื้อต้านโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)  ตามพื้นที่ชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์-แอฟริกาในสุกร (ASF) มากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นโรคระบาดสัตว์สำคัญที่เกิดกับสุกร หากสุกรติดโรคแล้วจะมีอัตราการป่วยและการตายสูง ปัจจุบัน มีรายงานการเกิดโรคในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน พบการระบาดของโรคอย่างรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจการเลี้ยงสุกรของจีนอย่างมหาศาล ล่าสุดมีรายงานการเกิดโรคที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยตรวจพบการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกรที่ผลิตจากประเทศเวียดนามโดยผ่านประเทศลาวเข้ามาทางจังหวัดนครพนม กรมปศุสัตว์จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เข้าปฏิบัติงานตรวจค้นจับกุมการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะสุกรในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ เลย นครพนม มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ และอุบลราชธานี ปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจค้นจับกุมการลักลอบนำเข้าสัตว์ - ซากสัตว์ บริเวณจุดผ่านแดนถาวร (ท่าเรือ สะพานมิตรภาพ รถไฟ) จุดผ่านแดนชั่วคราว และช่องทางธรรมชาติ ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายและการค้าสัตว์ - ซากสัตว์ตามตลาดในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทย - ลาว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดประชุมยกระดับ           การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พื้นที่จังหวัดติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมบริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) จังหวัดนครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากทาง สปป.ลาว และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทาง สปป.ลาว ได้เข้มงวดตามช่องทางที่ติดต่อกับเวียดนาม แต่ เนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทางภาคเอกชนของไทยโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จึงให้การสนับสนุนบุคลากรเพิ่มสำหรับประจำจุดตรวจชายแดนลาว - เวียดนาม นำร่อง 3 จุดดังนี้ จุดแรก คือ แขวงบอลิคำไซ (น้ำพาว - ก๋อแจว) จุดทีสอง แขวงคำม่วน (นาเพ้า - จอหลอ) และจุดที่สาม แขวงสะหวันนะเขต (แดนสะหวัน - ลาวบาว) จุดละ 2 นาย 3 จุด รวมทั้งสิ้น 6 นาย โดยกรมปศุสัตว์ยินดีให้การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาลาว เวียดนาม และน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่ สปป.ลาว รวมถึง มีแผนการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบปูพรมในเขตพื้นที่ชายแดน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกว่า 45 นาย พร้อมยานพาหนะ 15 คัน ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวในวันที่ 27 มีนาคม ถึงพฤษภาคม 2562 นี้ และด้วยความห่วงใยผู้เกี่ยวข้องกับวงการปศุสัตว์ในประเทศรวมทั้งผู้บริโภค กรมปศุสัตว์จึงขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์/ซากสัตว์ โปรดแจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบ โดยผ่านทาง Application DLD 4.0 โดยด่วน เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ต่อไป

*****************************

ข้อมูล : กองสารวัตรและกักกัน                                      ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ