แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

02 

 

 

 

 

 

 

 

 8 สิงหาคม 2562 เวลา 15.15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนิน ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อัมรินทร์ กัลประวิทย์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
      รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรมได้รายงานผลการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ในการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีโดยได้ให้คำแนะนำกำลังพลในการจัดการดูแล และเลี้ยงดูปศุสัตว์ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งในเรื่องการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหารสัตว์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำอยู่เป็นประจำ เพื่อให้โครงการฯ ได้ผลผลิตที่ดีและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในการนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวายเป็ดเทศบาร์บารี่ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่ดี แบ่งเป็นพ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว แม่พันธ์ 10 ตัวและเป็ดเล็ก จำนวน 100 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ต่อไป ณ  กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ ธงชัย สาลี สลก.