แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

04

 

 

 

 

 

 

 

 

9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 .สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อัมรินทร์ กัลประวิทย์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีและข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จในการนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรมได้รายงานผลการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ในการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดีฯโดยได้ให้คำแนะนำกำลังพลในการจัดการดูแล และเลี้ยงดูปศุสัตว์ให้มีความถูกต้อง ถูกสุขาภิบาล ทั้งในเรื่องการจัดการเลี้ยงดู การจัดการด้านอาหารสัตว์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำอยู่เป็นประจำ เพื่อให้โครงการฯ ได้ผลผลิตที่ดีและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวายไก่พื้นเมือง ประดู่หางดำซึ่งเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย โตไว ทนต่อโรค แบ่งเป็นพ่อพันธุ์ จำนวน 8 ตัว แม่พันธ์ 42 ตัว รวม 50 ตัวเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี ต่อไป มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ ธงชัย สาลี สลก.