แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

15 11 62d 09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 ถึง 24 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ และขอเชิญชิมสเต็กเกรดพรีเมียม ที่ร้านสเต็กกรมปศุสัตว์ บูทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 - 22.00 น. รายละเอียดคลิก
ภาพ สภากาชาดไทย,ธงชัย สาลี สลก.