แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 12 18a 005

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก

วันพุธที่  18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.15 น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ จังหวัด โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ พร้อมด้วยนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต6 นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ตากและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับสเด็จฯ  ในการนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายไก่ประดู่หางดำ พ่อพันธุ์  2 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัว  เพื่อป้องกันสายเลือดชิด แและลูกไก่คละเพศ100 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ต่อไป  ณ ค่ายวชิรปราการ  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก