แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Wednesday 16 June 2021
  • 09:00am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตต่อต้านทุจริตกรมฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.ศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ กรรมการสอบสัมภาาณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  อปส. ประธานประชุม สัมภาษณ์ ผู้จัดการสหกรณ์กรมฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ